سیستم کنفرانس شیتاچی (SHitachi) مدل SH600

سیستم کنفرانس تشکیل شده از : • میکروفن رئیس جلسه مدل Shitachi SH601C • میکروفن شرکت کننده مدل Shitachi SH602D • دستگاه منبع تغذیه مدل Shitachi SH600A • دارای بلندگو داخلی • میکروفن با حساسیت بالا جهت دریافت صدا از … ادامه یافت