سیستم کنفرانس ۱۱۷۰ D&D

سیستم کنفرانس 1170 D&DReviewed by Google on Sep 30Rating: 5.0این سایت توسط گوگل پیشنهاد می شود

1170dd

§       طراحی شده بر اساس استاندارد های IEC 914 ،ISO

§       امکان پذیرش ۵۰ شرکت کننده برای منبع تغذیه

§       دارای ورودی Aux و تقویت صدای میکروفنها

§       دارای نشانگر LED بر روی منبع تغذیه

§       دارای مونیتور صدا برای تنظیم آن توسط اپراتور

§       دارای دو سوکت ۸ پین برای اتصالات کنسول شرکت کنندگان

§       حساسیت میکروفن در فاصله مطلوب بین ۲۰ الی ۱۲۰ سانتیمتر

§       دارای بلندگو داخلی برای هر کنسول

§       دارای نمایشگر نوری فعال بودن میکروفن کنفرانس

§       خاموش شدن اتوماتیک کنسول شرکت کنندگان پس از ۳۰ دقیقه

اجزاء عمومی :

هر سیستم کنفرانس از سه واحد کنسول ریاست ،کنسول شرکت کننده ،واحد تغذیه و کنترل تشکیل شده : الف) کنسول ریاستN 1170MC-: امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار می دهد .

ب) کنسول شرکت کننده MD-1170 N : امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد .

ج)واحد مرکزی تغذیه و کنترل MP-1170 N: تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آورد .

ارسال پاسخ